• Амортизер

  Опис Амортизер за меко затварање на кујнски, плакарски или вратички од комода. Се заштрафува на страницат ...

 • Самолеплив амортизер

  Опис Амортизер за меко затварање на кујнски, плакарски или вратички од комода. Се лепи на страницата на ел ...

 • Амортизер на бушење

  Опис Амортизер што го ублажува ударот на вратичката на елементот. Се пребушува страницата на елементот и ...

 • Самолеплив амортизер

  Опис Транспарентен самолеплив амортизер. Се лепи за страницата на елементот или на задната страна од вра ...

 • Амортизер за шарките на System Holz

  Опис Амортизер за меко затварање на кујнски, плакарски или вратички од комода. Се монтира само на шарките ...