Prodhues Sauerland Spanplatte - Gjermani
Përshkrim Pjesë qendrore për dyer të dhomave

Këto plotësime janë kombinim i stabilitetit dhe lehtësisë. Në krahasim me panelet tërësisht të plotësuara (VL), pesha u është zvogëluar për 60%. Ky fakt impozant vërteton se dyert e dhomave të kualitetit të lartë nuk duhet të jenë të rënda.

Ajo që është e jashtëzakonshme te këto panele është ajo që kanë mundësi tejet të ulët për bymim në prezencë të lagështisë, gjë që e bënë zgjedhje të shkëlqyeshme për dyer me sipërfaqe të ndjeshme.

Vendosja speciale e ashklave garanton rezistencë të lartë në goditje. Dyert e plotësuara me këtë material mund t’i rezistojnë edhe goditjes më të fortë, pa dallim të diametrit maksimal të vrimave.

33 RT8 33 RH 33 RF1 33 VL
Tip Trashësia (mm) Dimensioni (mm) Vrimat Rezistuese ndaj
zjarrit (min.)
Izolues i
zërit (db)
Pesha Çmim i panelit
Ø Nu. kg/m² kg/m³
33 RT8 33 1920 x 1200 28 62 15 30 6,8 207 2,070
33 RH 33 1975 x 800 18 67 30 28 11,7 354 1,640
38 RF1 38 2090 x 800 15 50 30 28 12,3 322 2,240
16 28
33 VL 33 1958 x 800 / / 30 32 6,2 490 2,160