Паркет лајсна К40

Ова е класична МДФ паркет лајсна со иста боја и ефект на дрво кои одговараат на ламинатните подови на Krono Original. Со својата длабочина од 22 мм овозможува доволна покриеност на празнините меѓу ѕидот и подот. Лесно се монтира на монтажен клип и е обложена со печатена фолија во дрвен дезен.

Димензија на профилот: 2600 x 40 x 22 мм

Цена на цел профил: 142 ден.

Надворешен агол 90°
(2 комада)
Финиши:
Јавор, Бука, Даб, венге, Шампањ, Графит.
Цена: 71 ден.

Внатрешен агол 90°
(2 комада)
Финиши:
Јавор, Бука, Даб, венге, Шампањ, Графит.
Цена: 71 ден.

Завршеток
(1 лев + 1 десен)
Финиши:
Јавор, Бука, Даб, венге, Шампањ, Графит.
Цена: 71 ден.

Продолжеток
(2 комада)
Финиши:
Јавор, Бука, Даб, венге, Шампањ, Графит.
Цена: 71 ден.

Паркет лајсна К58

Оваa модерна МДФ паркет лајсна со иста боја и ефект на дрво кои одговараат на ламинатните подови на Krono Original. Со својата длабочина од 18 мм овозможува доволна покриеност на празнините меѓу ѕидот и подот. Тоаa лесно да се инсталира користејќи монтажни клипови.

Димензија на профилот: 2600 x 58 x 18 мм

Цена на цел профил: 208 ден.

Надворешен агол 90°
(2 комада)
Финиши: Хром мат.
Цена: 208 ден.

Внатрешен агол 90°
(2 комада)
Финиши: Хром мат.
Цена: 208 ден.

Завршеток
(1 лев + 1 десен)
Финиши: Хром мат.
Цена: 350 ден.