• Компакт С

  Производител DIGITEL - Србија Опис KOMPAKT „С“ е струјна вградна пруклучна кутија со високо ниво на модуларн ...

 • `Рбет за кабли

  Производител DIGITEL - Србија Опис Пластичен преносник за кабли, популарно наречен `рбет за кабли, служи д ...

 • Носач на кабли

  Производител DIGITEL - Србија Опис Носачот на кабли ги пренесува каблите под бироата, го подигаат нивото н ...

 • Деск ап

  Производител DIGITEL - Србија Опис Чистиот дизајн го прави ДЕСК многу прилагодлив за различни барања во е ...

 • Фрејм + Бејс УПД

  Производител DIGITEL - Србија Опис Сетот составен од Фрејм + Бејс УПД поседува едноставен дизајн кој поста ...

 • УПД Универзална кутија за довод на струја и пренос на податоци

  Производител DIGITEL - Србија Опис УПД е универзална приклучна кутија за довод на струја и пренос на подат ...

 • Компакт

  Производител DIGITEL - Србија Опис KOMPAKT на мал простор обезбедува потребен број на струјни и приклучоци за ...

 • Поп Ап

  Производител DIGITEL - Србија Опис ПОП АП е така издизајниран за завзема најмал дел од работната површина. ...

 • Ирис Ø80

  Производител DIGITEL - Србија Опис ИРИС 80 е прилагоден за лесно вградување во плочести материјали, но и во ...

 • Конференс

  Производител DIGITEL - Србија Опис КОНФЕРЕНС овозможува пристап на приклучоците од двете страни на бирот ...

 • Додатоци за модули

  Производител DIGITEL - Србија Опис Додатоците се користат за пополнување на празните модули на приклучни ...