• Kompakt S

  Prodhues DIGITEL - Serbia Përshkrim KOMPAKT “S” është kuti lidhëse e rrymës e sendërtuar me nivel të lartë të rregullimit. Nën kapakun të aluminit të dizajnuar me kujdes, ...

 • Kurriz për kablo

  Prodhues DIGITEL - Serbia Përshkrim Ndërrues i drejtimit të kabllove, i ashtuquajtur kurriz për kabllo, shërben që të sillen kabllot nga dyshemeja në pjesën e poshtme të byrosë ...

 • Mbajtës i kabllove

  Prodhues DIGITEL - Serbia Përshkrim Mbajtësi i kabllove i transferon kabllot nën byro, e ngre nivelin e rregullimit të vendit të punës, por edhe qasja gjatë vendosjes së kabllove ...

 • Desk Ap

  Prodhues DIGITEL - Serbia Përshkrim Dizajni i pastër e bën DESK-un shumë të përshtatshëm për kërkesa të ndryshme në enterierin duke sjellë priza të rrymës dhe të komunikimi ...

 • Frejm + Bejs UPD

  Prodhues DIGITEL - Serbia Përshkrim Kompleti i krijuar nga Frejm + Bejs UPD-ja posedon dizajn të thjeshtë i cili vendos kritere të larta për estetikën në mjedisin e punës dhe hap ...

 • UPD Prizë universale për rrymë dhe transferim të të dhënave

  Prodhues DIGITEL - Serbia Përshkrim UPD është kuti universale të prizave për furnizim me rrymë dhe transferim të të dhënave. Rregullimi i madh dhe rregullim i vendosjes në pozit ...

 • Kompakt

  Prodhues DIGITEL - Serbia Përshkrim KOMPAKT në sipërfaqe të vogël siguron numrin e duhur të prizave të rrymës dhe transferimit të të dhënave në zonën e sipërme dhe të posht ...

 • Pop Ap

  Prodhues DIGITEL - Serbia Përshkrim POP AP është i dizajnuar në atë mënyrë që të zë pjesën më ët vogël në sipërfaqen e punës. Lehtë vendoset në hapje standarde me diame ...

 • Iris Ø80

  Prodhues DIGITEL - Serbia Përshkrim IRIS 80 është i përshtatur për vendosje të lehtë në materiale pllakore, por edhe në mobilie të butë, si kanapetë dhe divanet. Furnizimi me ...

 • Konferens

  Prodhues DIGITEL - Serbia Përshkrim KONFERENS mundëson qasje të prizave nga të dyja anët e byrosë, por edhe kapaku të jetë i lëshuar dhe i barazuar me byronë kur pajisjet janë ...

 • Shtesa për module

  Prodhues DIGITEL - Serbia Përshkrim Shtesat përdoren për plotësimin e moduleve të zbrazëta në pajisjet e kyçjes. Hapin mundësi për përshtatje të pajisjeve të kyçjes sipas d ...