• Felix-B

  Производител --- Vitolighting China Code Power Temp. Finish Price 2023150 3W 6000 К Black 750 2023160 3W 3000 К Black 750 2023170 ...

 • LEDline-S

  Производител --- Vitolighting China Code Power Temp. Lenght Price 2310351 4W 4000 К 311 mm 400 2310361 4W 4000 К 572 mm 455 23103 ...

 • Lena-Round

  Производител --- Vitolighting China Code Power Temp. Price 20212330 3W 3000 К 195 2024050 3W 6000 К 195 ...

 • Lena-Square

  Производител --- Vitolighting China Code Power Temp. Price 2022330 3W 3000 К 195 2024050 3W 6000 К 195 ...

 • LED strip

  Производител --- Vitolighting China Code Power Temp. Price 4552-5510130 14.4W/m White 800 4531-5510130 14.4W/m Warm white 800 ...

 • Rita-2

  Производител --- Vitolighting China Code Power Temp. Body Price 2021580 1W 3000 К Zink-alloy 275 2021590 1W 6000 К Zink-alloy 275 ...

 • Rita-3

  Производител --- Vitolighting China Code Power Temp. Body Price 2021600 1W 3000 К Zink-alloy 285 2021610 1W 6000 К Zink-alloy 285 ...

 • Pan-1

  Производител --- Vitolighting China Code Power Temp. Body Price 2101180 5W 6000 К Aluminium 1,025 ...

 • Pan-2

  Производител --- Vitolighting China Code Power Temp. Body Price 2101210 2 x 5W 6000 К Aluminium 1,710 ...

 • Eva-1

  Производител --- Vitolighting China Code Power Temp. Body Price 5720070 3W 6500 К Aluminium 455 ...

 • Formato D1

  Производител --- Vitolighting China Code Power Temp. Finish Price 2012460 3W 4200 К White 740 ...

 • Converters

  Производител --- Vitolighting China Code Input Output Power Price 4601 220V 12V 25W 375 4602 220V 12V 40W 515 203 220V 12V 60W ...