• 4102WY DeLuxe

  Производител - INOXA Италија Финиш Елемент Kg. Цена Ширина Длабочина Хром 300 mm 500 mm 25 ...

 • 4104WY DeLuxe

  Производител - INOXA Италија Финиш Елемент Kg. Цена Ширина Длабочина Хром 150 mm 500 mm 25 ...

 • 3202Y Cromatica

  Производител - INOXA Италија Финиш Елемент Kg. Цена Ширина Длабочина Хром 900 mm 510 mm 25 ...

 • 3207Y Cromatica

  Производител - INOXA Италија Финиш Елемент Kg. Цена Ширина Длабочина Хром 900 mm 510 mm 25 ...

 • 807AW DeLuxe

  Производител - INOXA Италија Финиш Елемент Kg. Корпи Цена Ширина Длабочина Висина Хром ...

 • 808AW DeLuxe

  Производител - INOXA Италија Финиш Елемент Kg. Корпи Цена Ширина Длабочина Висина Хром ...

 • 816TA DeLuxe

  Производител - INOXA Италија Финиш Елемент Kg. Корпи Цена Ширина Длабочина Висина Хром ...

 • Сепаратор за шишиња

  Опис Додаток за вагонетките 4104WY. Паметен начин да ги одвоите шишињата во вагонетката со што ќе спречите н ...

 • 803BW DeLuxe

  Шифра Елемент Kg. Цена Ширина Длабочина Висина DK 4 мин. 900 мм мин. 560 мм 600/850 мм 35 16,250 Аголен меха ...

 • Combi’s 845

  Производител - INOXA Италија Шифра Финиш Елемент Kg. Цена Ширина Длабочина 845B Бела / Хр ...

 • 2105

  Производител - INOXA Италија Шифра Финиш Елемент Kg. Цена Ширина Длабочина 2105 Хром 400 ...

 • 108

  Производител - INOXA Италија Шифра Финиш Елемент Kg. Цена Ширина Длабочина 108 Сива 150 m ...