• 859A Ikona

  Prodhues - INOXA Itali Finish Element Kg. Shporta Çmimi Gjerësia Thellësia Lartësia Antracit 300 mm 500 mm 1825~2185 110 5 32,700 ...

 • 7102 KY Ikona

  Prodhues - INOXA Itali Finish Element Kg. Çmimi Gjerësia Thellësia Antracit 300 mm 500 mm 40 8,720 ...

 • 7104 KY Ikona

  Prodhues - INOXA Itali Finish Element Kg. Çmimi Gjerësia Thellësia Antracit 150 mm 500 mm 40 7,780 ...

 • 839 BK/45 Compact Ikona

  Shifra Element me doreza 450mm Kg. Çmimi Gjerësia Thellësia Lartësia 839 BK min. 750 mm 500 mm 560 mm 40 29,260 Vagoneta për përdorim të mençur për pjesët e ...

 • 4102WY DeLuxe

  Prodhues - INOXA Itali Finish Element Kg. Çmimi Gjerësia Thellësia Krom 400 mm 500 mm 25 3,900 ...

 • 3202Y Cromatica

  Prodhues - INOXA Itali Finish Element Kg. Çmimi Gjerësia Thellësia Krom 900 mm 510 mm 25 6,550 ...

 • 807AW DeLuxe

  Sasi të kufizuara Prodhues - INOXA Itali Finish Element Kg. Shporta Çmimi Gjerësia Thellësia Lartësia Krom 450 mm 460 mm 1840 40 ...

 • 808AW DeLuxe

  Sasi të kufizuara Prodhues - INOXA Itali Finish Element Kg. Shporta Çmimi Gjerësia Thellësia Lartësia Krom 450 mm 460 mm 1800 55 ...

 • Ndarës për shishe

  Përshkrim Shtesë për vagoneta 4104WY. Mënyrë e mençur që t’i ndani shishet nga vagoneta me çka do të pengoni goditjet e padëshiruara mes shisheve. Finish E bardhë Çmi ...

 • 803BW DeLuxe

  Sasi të kufizuara Shifra Element Kg. Çmimi Gjerësia Thellësia Lartësia DK 4 min. 900 mm min. 560 mm 600/850 mm 35 16,250 Vagoneta për përdorim të mençur p ...

 • Combi’s 845

  Prodhues - INOXA Itali Shifra Finish Element Kg. Çmimi Gjerësia Thellësia 845B E bardhë / Krom 900 mm 550 mm 40 18,100 ...

 • 2105

  Prodhues - INOXA Itali Shifra Finish Element Kg. Çmimi Gjerësia Thellësia 2105 Krom 400 mm 500 mm 25 5,140 ...