Производители SALICE- Италија
(200 000 отварања)
SYSTEM HOLZ - Италија
(80 000 отварања)

TEKNO - Кина
(40 000 отварања)