• Enë për sapun të lëngshëm

  Përshkrim Enë për sapun të lëngshëm 03297. Kapaciteti 500 ml. Çmimi 1,610 Më shumë informata Pyetje dhe përgjigje ...

 • Una 50

  Rostfraj I lustruar Element 600 mm Sifon i madh me shportë Ø 70 Thellësi 200 mm Çmimi 9,660 Më shumë informata Pyetje dhe përgjigj ...

 • Una 40

  Rostfraj I lustruar Element 500 mm Sifon i madh me shportë Ø 70 Thellësi 200 mm Çmimi 9,370 Më shumë informata Pyetje dhe përgjigj ...

 • Amanda AM7810

  Element 500 mm Sifon Ø 120 DURAQUARTZ 26 31 Çmimi 8,890 Garantë 10 vjet Мë shumë informacion Dimensione ■ Pyet ...

 • Futura FT8620

  Element 900 mm Sifon Ø 120 DURAQUARTZ 31 74 Çmimi 9,630 METALQUARTZ 71 Çmimi 10,130 Garantë ...

 • Cube ON5610

  Element 600 mm Sifon Ø 120 DURAQUARTZ 26 28 29 31 Çmimi 9,500 METALQUARTZ 71 72 Çmimi 9,990 Gar ...

 • Fusion 80

  Rostfraj I lustruar Element 600 mm Sifon i madh me shportë Ø 120 Thellësi 200 mm Çmimi 15,629 Më shumë informata Pyetje dhe përgji ...

 • Fusion 86BB

  Rostfraj I lustruar Element 900 mm Sifon i madh me shportë Ø 120 Thellësi 200 mm Çmimi 20,900 Më shumë informata Pyetje dhe përgji ...

 • Fusion 100

  Rostfraj I lustruar Element 600 mm Sifon i madh me shportë Ø 120 Thellësi 200 mm Çmimi 21,500 Më shumë informata Pyetje dhe përgji ...

 • Vision 40

  Rostfraj Brushed Element 600 mm Includes Sifon Invisible + Çezme në tërheqje + Kullues Thellësi 200 mm Çmimi 41,200 Më shumë info ...

 • Evo 100

  Struktura Çelik i pandryshkshëm (Rostfraj) 18/10 Element 600 mm Thellësi 200 mm Çmimi 38,200 Më shumë informata Pyetje dhe përgjigje ...

 • Evo 105

  Struktura Çelik i pandryshkshëm (Rostfraj) 18/10 Element 600 mm Thellësi 200 mm Çmimi 34,300 Më shumë informata Pyetje dhe përgjigje ...