• Cube ON8620 SPECIAL DISCOUNT

  Element 900 mm Sifon Ø 120 DURAQUARTZ Çmimi METALQUARTZ 74 Çmimi 17,400 Garantë 10 vjet ...

 • Cube ON4110 SPECIAL DISCOUNT

  Element 450 mm Sifon Ø 120 DURAQUARTZ 53 Çmimi 10,900 METALQUARTZ 70 73 Çmimi 11,600 Garant ...

 • Naiky CX0981 SPECIAL DISCOUNT

  Element 500 mm Sifon Ø 120 DURAQUARTZ 29 53 Çmimi 17,300 METALQUARTZ 70 73 74 Çmimi 18,400 Gar ...

 • Vogue HR6150 SPECIAL DISCOUNT

  Element 450 mm Sifon Ø 120 DURAQUARTZ 29 53 Çmimi 13,650 METALQUARTZ 70 Çmimi 14,400 Garant ...

 • Lavabo

  Mënyra e vënies       Finish I lustruar Element 450 mm Sifon kromor standard Çmimi 3,800 den. Çmimi është i njëjtë edhe për modelin n ...

 • Singular

  Mënyra e vënies Finish I lustruar Element 200, 400 mm Sifon i madh me shportë Çmimi 2,300 den. Aksesorë Pastë për lustrim Çmimi 6 ...

 • Box line 80 flat

  Mënyra e vënies Finish Saten I lustruar Element 800 mm Sifon i madh me shportë Çmimi 15,500 den. Aksesorë Enë e vogël plastike Enë ...

 • Box line 80 Duo

  Mënyra e vënies Finish Saten I lustruar Element 800 mm Sifon i madh me shportë Çmimi 19,500 den. Aksesorë Enë e vogël plastike Enë ...

 • Box line 100 flat

  Mënyra e vënies Finish Saten I lustruar Element 600 mm Sifon i madh me shportë Çmimi 21,500 den. Aksesorë Enë e vogël plastike Enë ...

 • Kepler BB ½

  Mënyra e vënies Finish I lustruar Element këndor 900 х 900 mm Sifon i madh me shportë Çmimi 11,000 den. Aksesorë Pastë për lustrim ...

 • Kepler BB

  Mënyra e vënies Finish I lustruar Element këndor 900 х 900 mm Sifon i madh me shportë Çmimi 10,640 den. Aksesorë Pastë për lustrim ...

 • Okio 80 flat

  Sasi të kufizuara Mënyra e vënies Finish Dekor i vrazhdë (Shtypni këtu) Çmimi 6,690 den. Element 400 mm Sifon i madh me shportë Aksesorë ...