• Dueto

    Sasi të kufizuara Mënyra e vënies Finish I pa lustruar Element 900 mm Sifon standard Ø 70 Çmimi 5,900 den. Aksesorë Pastë për lustrim ...

  • Semi-Dueto

    Mënyra e vënies Finish I pa lustruar Element 450 mm Sifon standard Ø 70 Çmimi 3,460 den. Aksesorë Pastë për lustrim Fondament i poshtëm ...

  • Naiky NK05110

    Element 550 mm Sifon Ø 120 DURAQUARTZ 28 29 31 74 Çmimi 7,350 METALQUARTZ 71 72 Çmimi 7,730 Gar ...