3D films for MDF surfacing

Дебелина 0,35 мм
Медијапан 18 мм 25 мм 30 мм
Цена 3,400 4,300 5,170

Цената се однесува на м2 пластифициран панел од медијапан.

S40.42.04.0248

Површина: Рустик

S40.42.04.0257

Површина: Рустик

S40.42.04.0254

Површина: Рустик

S40.42.04.0239

Површина: Брусено дрво

S40.42.04.0253

Површина: Брусено дрво

S40.42.04.0235

Површина: Мазна мат

S40.42.05.0005

Површина: Годови

S40.42.04.0009

Површина: Рустик

S40.42.04.0008

Површина: Рустик

S40.42.04.0215

Површина: Рустик

40.43.14.0205.000

Површина: Годови

40.43.14.0206.000

Површина: Годови

40.43.14.0207.000

Површина: Рустик

40.43.14.0205.000

Површина: Рустик