Лизгачи за фиоки и додатоци

Производител ADAR – Италија
Опис Дрвото е најупотребуваниот материјал за создавање на природна животна околина. Triowood е систем на скриени лизгачи кои се грижат да ја задржат целосната природна убавина на мебелот од дрво. Фиоките со овие лизгачи ја задржуваат особината на меко затварање дури и кога се во целост исполнети. Вградениот механизам автоматски се приспособува на брзината на затварање и тежината на фиоката.
Особини

■ Особина на самозатварање;
■ Двојна безбедност при извлекување;
■ Носивост до 30 кг;
■ Меко затварање.

Должина на лизгач Цена Должина на лизгач Цена
350 mm 605 400 mm 620
450 mm 635 500 mm 650
550 mm 670

Во цената се вклучени само лизгачите и останатите делови потребни за да се изработи фиоката.

Иверката се нарачува посебно.