Floordreams vario

Класа

AC5 / 33 – Погодни за тешка употреба во домашни и јавни средини.

Димензија

1285 x 192 x 12 — (1,48 м² – количина во пакет)

Цена (м²) 839
Паркет лајсна Погледни модел К58

5542

5542

8630

8630

8633

8633

8634

8634

K003

k003