Sublime classic

Класа

AC4 / 32 – Погодни за тешка употреба во домашни и умерена употреба во јавни средини.

Димензија

1285 x 192 x 10 — (1,73 м² – количина во пакет)

Цена (м²) 710
Паркет лајсна Погледни модел К58

709

709

Ограничени количини

4290

4290

Ограничени количини

5341

5341

9748

9748