Vintage hickory

Класа

AC4 / 32 – Погодни за тешка употреба во домашни и умерена употреба во јавни средини.

Димензија

1285 x 123 x 10 — (1,73 м² – количина во пакет)

Цена (м²) 1,030
Паркет лајсна Погледни модел К58

8155

8155

8156

8156