Masterfloor premiumdiele

Класа

AC4 / 32 – Погодни за тешка употреба во домашни и умерена употреба во јавни средини.

Димензија

1383 x 159 x 8 — (2,20 м² – количина во пакет)

Цена (м²) 610
Паркет лајсна Погледни модел К58

4130

4130

4135

4135