Castello classic

Класа

AC4 / 32 – Погодни за тешка употреба во домашни и умерена употреба во јавни средини.

Димензија

1285 x 192 x 8 — (2,22 м² – количина во пакет)

Цена (м²) 570
Паркет лајсна Погледни модел К58 и К40

5958

5958

8222

8222

8812

8812