Creative fantasy

Класа

AC4 / 32 – Погодни за тешка употреба во домашни и умерена употреба во јавни средини.

Димензија

1285 x 159 x 8 — (2,20 м² – количина во пакет)

Цена (м²) 959
НАПОМЕНА Декорите се носат само по нарачка.

P80140

P80140

P80150

P80150

P80170

P80170

P80180

P80180

Ограничени количини

P80190

P80190

P80200

P80200