Floor fix

Класа

AC3 / 31 – Погодни за тешка употреба во домашни и лесна употреба во јавни средини.

Димензија

1285 x 192 x 8 — (2,22 м² – количина во пакет)

Цена (м²) 460
Паркет лајсна Погледни модел К40

1722

1722

4274

4274

8373

8373

8521

8521

8714

8714