No-name

Класа

AC3 / 31 – Погодни за тешка употреба во домашни и лесна употреба во јавни средини.

Димензија

1383 x 193 x 8 — (2,40 м² – количина во пакет)

Цена (м²) 310

3346

3346

Ограничени количини

7223

7223

Ограничени количини