Kronofix classic

Класа

AC3 / 31 – Погодни за тешка употреба во домашни и лесна употреба во јавни средини.

Димензија

1288 x 195 x 7 — (2,47 м² – количина во пакет)

Цена (м²) 439
Паркет лајсна Погледни модел К40

5167

5167

5534

5534

Ограничени количини

5962

5962

5965

5965

Ограничени количини

8259

8259