Kronofix family

Класа

AC4 / 32 – Погодни за тешка употреба во домашни и умерена употреба во јавни средини.

Димензија

1285 x 192 x 7 — (2,47 м² – количина во пакет)

Цена (м²) 520
Паркет лајсна Погледни модел К40 и К58

2767

2767

7526

7526