Variostep Wide Body

Класа

AC4 / 32 – Погодни за тешка употреба во домашни и умерена употреба во јавни средини.

Димензија

1285 x 242 x 8 — (2,49 м² – количина во пакет за декорите 8218)

Цена (м²)

720 — за декорите 8218

Паркет лајсна Погледни модел К58

8218

8218

Ограничени количини