Panelet tjera

Prodhues Falco- Hungari
Përshkrim

Panel i punuar nga ashklat e drurit të pishës dhe çimentos Portland me rrëshirë speciale nën shtypje dhe nxehtësi të lartë. Gjatë prodhimit është sendërtuar edhe aditiv për tharje të shpejtë të dërrasave të lagëta.

TË DHËNA TEKNIKE

Veçori

■ Rezistencë të lartë ndaj smerilimit dhe goditjeve,
■ Rezistues ndaj lagështisë dhe ngrirjes,
■ Rezistues ndaj kërpudhave, myshkut dhe insekteve,
■ Material rezistues ndaj zjarrit,
■ Ka izolim ndaj zërit dhe izolim termik,
■ Nuk përmban formaldehid dhe azbest,
■ Ka cilësi të përpunimit të lehtë,
■ Është i qëndrueshëm
■ Material ekologjik (mund të riciklohet).

Zbatim

■ Mbështjellje të fasadave të jashtme,
■ Për tavane dhe për dysheme,
■ ndarje të hapësirës së brendshme,
■ Për veshje me dërrasa,
■ Për përdorim në sistemet e lehta dhe tradicionale ndërtimore.

Dimensioni Çmimi i panelit sipas trashësisë
10 20
2800×1250 3,392 6,706
Shtrembërim dhe lakueshmëri e paneleve

Betonyp është rezistues në ndikimet kohore. Përbërja për barazimin e lagështisë së paneleve ndërrohet në varësi nga kushtet kohore, e kjo mund të sjellë deri te shtrembërimi i paneleve dhe ndryshim të dimensioneve të saj. Kushtet e ndryshme klimatike mund të rezultojnë me lakueshmëri të sipërfaqes së sipërme dhe të poshtme të panelit.

Sapo që të hapet paleta apo panelet të vendosen në vendin e duhur, duhet menjëherë të fiksohen.

Paletat e hapura duhet përsëri të forcohen (mbyllen), ose mbi to të vendoset edhe një paletë.

Aplikim në dysheme

Betonyp panelet e pa smeriluara kanë dallim të madh në trashësinë e tyre (± 0.7 ~±1,5mm), për vendosje në dysheme rekomandohet të përdoren panele të smeriluara me rruvijë dhe gjuhë. Derisa shkarkohet paleta duhet të kushtohet kujdes që sipërfaqja e poshtme të vendoset si sipërfaqe e sipërme. Për shkak të lëvizjes në përmasa të paneleve, duhet të vendosen e tampon lidhje (mes murit dhe paneleve, në hapësira më të mëdha rekomandohet të vendosen tampon lidhje në çdo 20-30m²).

Sapo që të hapet paleta apo panelet të vendosen në vendin e duhur, duhet menjëherë të fiksohen.

Vendosja e pllakave

Pllakat e qeramikës nuk munden të vendosen drejtpërdrejtë në Benotyp panelet. Konstruksioni që i mban panelet duhet të jetë shumë e qëndrueshme dhe duhet të vendosen tampon lidhje të mjaftueshme. Ndërmjet Betonyp paneleve dhe pllakave qeramike duhet të vendoset material elastik (psh. X P S, panele gjipsi të mbushura e të tjerë).

Konstruksion çeliku

Ndryshimi i kushteve klimatike mund të sjellë deri te shtrembërimi i Betonyp paneleve dhe konstruksionit të çelikut.

Nga konstruksioni jo i përshtatshëm mund të vijnë thyerje dhe plasaritje.