Panelet tjera

Zbatim Përdoret për zgjidhje në dizajnin e enterierëve.
Tip Dimensioni Çmimi i panelit sipas trashësisë
18
Pishe, Klasa: III / IV 2500 х 1250 4,021