Panelet tjera

Zbatim Përdoret për zgjidhje në dizajnin e enterierëve.
Tip Dimensioni Çmimi i panelit sipas trashësisë
18
Pishe, Klasa: II / III 2500 х 1250 3,800 4,415
Pishe, Klasa: III / IV 2500 х 1250 4,021