Вагонетки / Аголни механизми за долни елементи

Производител – INOXA Италија
Шифра Финиш Елемент Kg. Цена
Ширина Длабочина
845B Бела / Хром 900 mm 550 mm 40 14,750

Ротирачки механизам за аголен кујнски елемент, со 2 полици со дрвена подлога во бела боја и хром финиш, носивост на една полица 20 килограми. Достапен за лева и десна вратичка.