-

Prodhues GGA – Itali
Përshkrim Sistemi ELEVATE është i prodhuar me qëllim që të përmirësohet dhe të ruhet shëndeti i të punësuarve. Ky sistem me rregullim të lartësisë për disa sekonda do ta ndërrojë pozitën e tij nga ajo e ulur në atë në këmbë.
ELEVATE-n e përbëjnë këmbëzat me tri nivele të cilët fshehin motorët të cilët e rregullojnë lartësinë e byrosë, duke filluar nga ajo minimalja 615 deri te ajo maksimalja 1280 mm në lartësi. Mekanizmi për ngritje tashmë është i lidhur dhe mjafton vetëm të lidhen komponentët e tjerë thjeshtë vetëm me vënien e kabllove në burim të rrymës dhe komandës e cila montohet nën sipërfaqen e punës.
Mund ta gjeni me mbarim (finish) ngjyrë hiri.

Të dhëna teknike

- Rregullimi i lartësisë: prej 615 ~ 1280 mm
- Gjerësi fikse e sistemit: 1600 mm
- Cikli i punës: 10.000 të certifikuara
- Pesha e ngritjes: 80kg. (800N)
- Shpejtësia e ngritjes dhe lëshimit: 38 m/sek.
- Voltazhi: EU 230V / 50Hz si standard

Çmimi 43,612