Плотни / Duropal

V – Влагоотпорно јадро
S – Стандардно јадро
P – Површина
L – Должина
D – Длабочина
V S P L D Цена по дебелина
на метар должен
9 30 40
Кујнска плотна SM 4100 600 1,350
Сечење: 2050, 4100
Ѕидна облога SM 4100 600 1,650
Сечење: 2050, 4100