Плотни / Duropal

V – Влагоотпорно јадро
S – Стандардно јадро
P – Површина
L – Должина
D – Длабочина
V S P L D Цена по дебелина
на метар должен
6 30 40
Кујнска плотна LN 4100 600 1,350
Сечење: 2050, 4100