Плотни / ЕКСТРЕМНО МАТ

V – Влагоотпорно јадро
S – Стандардно јадро
P – Површина
L – Должина
D – Длабочина
V S P L D Цена по дебелина
на метар должен
6 30 40
Кујнска плотна XM 4100 600 1,900
Сечење: 2050, 4100