Плотни / Кроношпан

V – Влагоотпорно јадро
S – Стандардно јадро
P – Површина
L – Должина
D – Длабочина
V S P L D Цена по дебелина
на метар должен
6 30 40
Кујнска плотна со трака (без постфоминг) FP 4100 635 1,800
Сечење: 2050, 4100