Приклучоци за струја и пренос на податоци

Производител DIGITEL – Србија
Опис Додатоците се користат за пополнување на празните модули на приклучните уреди. Отвараат можност приспособување на приклучните уреди по желба на корисникот со за побрз прстап на саканите податоци, аудио и видео, мрежна и интернет врска.

Можни капачиња во црна или бела боја:
■ Празно капаче,
■ Капаче со една приклучна опција,
■ Капаче со две приклучни опции.

Можни приклучоци во црна или бела боја:
■ Приклучок за мрежа и интернет,
■ USB 3.0 приклучок,
■ Мултимедијски HDMI приклучок.

Шифра Боја Цена
Празно капаче Бела, Црна 177
Капаче со една приклучна опција Бела, Црна 177
Капаче со две приклучни опции Бела, Црна 177
Приклучок за мрежа и интернет Бела, Црна 532
Приклучок USB 3.0 Бела, Црна 769
Приклучок HDMI Бела, Црна 769