Приклучоци за струја и пренос на податоци

Производител DIGITEL – Србија
Опис KOMPAKT на мал простор обезбедува потребен број на струјни и приклучоци за пренос на податоци во горната и долната зона на работната маса. Висината на профилот над површината со затворен поклопец е 1,5мм, што го прави КОМПАКТ „Ѕ“ потполно вклопен во околината.
КОМПАКТ пред се е наменет за класичното канцелариско работно место бидејќи обезбедува ппотребен број на струјни и мрежни приклучоци во горната и долната зона на работната маса за стционарни уреди: монитори, десктоп и лаптоп компјутери, звучници, телефони, рутери, принтери и друго. КОМПАКТ дава клучен допринос за сигурен и безбеден пренос на податоци и одржување на редот и хигиената со помош на мрежниот носач за кабли во кој сите доводни кабли поминуваат и така се отстрануваат од подот, од видното поле, од непосакуван допир и прашина.
Струјни карактеристики ■ Напон: 250V;

■ Јачина на струја: 16А;

■ Фрекфенција: 50~60Hz;

■ Температура: 0~40°C;

■ Заштита: IP 31.

Модули
ШУКО приклучок за напојување
2 USB приклучока за напојување
Интернет и мрежен приклучок RJ45 Cat6
Димензии Симни документ.

Шифра Модули Боја Цена
WN-1M 2P 2D // 4P 2D Бела 5,203
WN-1M 1P 1USBC2 // 2P Бела 5,735
WN-1M 2P 2D // 4P 2D Црна 5,203
WN-1M 1P 1USBC2 // 2P Црна 5,735