Приклучоци за струја и пренос на податоци

Производител DIGITEL – Србија
Опис УПД е универзална приклучна кутија за довод на струја и пренос на податоци. Високо модуларна и подесувачка за поставување на разни позиции во просторот (под, над и во самата работна површина) со помош на носачот ДЕСК, кој ги задоволува најголемите барања за сигурно прицврстување без мидифицирање на работната површина.
Го сочинува основниот дел на сетот КОНФЕРЕНС.
Со правилни носачи може да се вгради во струен ормар, во носач на кабли под бирото, или може да се користи како напреден и многу сигурен продолжен кабел.
Овозможува сместување на голем број струјни приклучоци и коминукацијски модули и напојување од повеќе извори.
Струјни карактеристики ■ Напон: 250V;

■ Јачина на струја: 16А;

■ Фрекфенција: 50~60Hz;

■ Температура: 0~40°C.

Модули
ШУКО приклучок за напојување
2 USB приклучока за напојување
Модул за додатоци (корисникот одлучува како ќе го пополни овој модул со некој од овие додатоци за модули)
Димензии Симни документ.
Шифра Модули Боја Цена
EXTRA POWER WN-1M 3P Бела 1,951
EXTRA POWER WN-1M 4P Бела 2,188
EXTRA POWER BN-1M 3P Црна 1,951
EXTRA POWER BN-1M 4P Црна 2,188
EXTRA POWER BN-1M 5P Црна 2,424