Приклучоци за струја и пренос на податоци

Производител DIGITEL – Србија
Опис Носачот на кабли ги пренесува каблите под бироата, го подигаат нивото на среденост на работното место, но и пристап при поставување на нови или отстранување на непотребни кабли.
Шифра Боја Цена
Носач на кабли // должина 900мм Хром 1,316