Ndriçim

Prodhues — Vitolighting Kinë
Shifra Hyrje Dalje Tension Çmimi
4601 220V 12V 25W 375
4602 220V 12V 40W 515
203 220V 12V 60W 740
4605 220V 12V 150W 1,370
4609 220V 12V 180W 1,485