Ndriçim

Prodhues — Vitolighting Kinë
Shifra Tension Ngjyra e dritës Gjatësia Çmimi
2310351 4W 4000 К 311 mm 400
2310361 4W 4000 К 572 mm 455
2310371 4W 4000 К 872 mm 630
2310381 4W 4000 К 1172 mm 740
2310350 4W 6500 К 311 mm 400
2310360 4W 6500 К 572 mm 455
2310370 4W 6500 К 872 mm 630
2310380 4W 6500 К 1172 mm 740