Плотни / Topstar

V – Влагоотпорно јадро
S – Стандардно јадро
P – Површина
L – Должина
D – Длабочина
V S P L D Цена по дебелина
на метар должен
6 30 40
Кујнска плотна KER 4200 600 1,620
Сечење: 2100, 4200
Ѕидна облога KER 4200 645 1,390
Сечење на облогите: 2100, 4200