Новости

Од својот зачеток, Corian®, во светот на дизајнот и архитектурата, се покажа како совршен медиум за иновации. Добропознат преку својата приспособливост, преку разновидноста на шарите и боите, преку неговата издржливост и чистота, Corian® ги пресретна барањата на модерното живеење.

Денес, Corian® е голем извор на инспирација за водечките архитекти и дизајнери во целиот свет, а неговата корист ги пресретнува барањата на најпребирливите клиенти во јавниот и приватниот сектор.