Рачки / Пластични рачки

Производител – SAMBEAT Шпанија
Цена
128+160 200 Grey 80
128+224 295 Grey 110
128+384 454 Grey 170
128+448 + 704 776 Grey 310

Финиши

Grey