Функционален оков / Разновиден технички оков

Производител Шифра Цена
Amig – Шпанија 4562 165
Amig – Шпанија 4671 165