Фурнири од дрво

Шифра H802-H808
Димензија 2440 x 1220 x 0,6
Цена 17,050 ден.