MDF

Sipërfaqe Teksturë në formë piramide në tërë sipërfaqen
Dimensioni 3040 х 1200 х 18
Çmimi 21,850 den.