Фурнири од ламинат / ХПЛ Уни декори

Димензија 4100 х 1300 х 0,8
Цена 4,100 ден.