Segment i gardërobës / Okllai

Prodhues Batu Design – Turqi
Shifra Gjerësia (mm) Finish Ҫmimi
01.024.01 600 ~ 764 Antracit 1,990
01.024.01 764 ~ 1155 Antracit 1,990