Prizë për rrymë dhe transferim të të dhënave

Prodhues Batu Design – Turqi
Shifra USB Reduktor Finish Ҫmimi
02.033.01 5V / 1А 12V / 1A E bardhë 750
02.033.01 5V / 1А 12V / 1A E zezë 750