Ламинатен под / 8mm - AC4 / 32

Ограничени количини

Класа

AC4 / 32 – Погодни за тешка употреба во домашни и умерена употреба во јавни средини.

Димензија

1383 x 159 x 8 — (2,2 м² – количина во пакет))

Цена (м²)

610