Ламинатен под / 8mm - AC4 / 32

Ограничени количини

Класа

AC4 / 32 – Погодни за тешка употреба во домашни и умерена употреба во јавни средини.

Димензија

1380 x 157 x 8 — (2,17 м² – количина во пакет))

Цена (м²)

310