Ламинатен под / 10mm - AC4 / 32

Класа

AC4 / 32 – Погодни за тешка употреба во домашни и умерена употреба во јавни средини.

Димензија

1285 x 123 x 10 — (1,73 м² – количина во пакет))

Цена (м²)

1,030